Tanıtım

‘Biyoloji  Öğretmenlerine Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı’

27 Ocak – 03 Şubat 2014

Değerli Öğretmenler,

Ülkemizin ihtiyacı olan bilim insanının yetişmesine katkı sağlamak için, TÜBİTAK tarafından 1969 yılından beri Proje Yarışmaları, Ulusal ve Uluslararası Bilim Olimpiyatları düzenlenmekte, gençlerin üretken yönlerinin ortaya çıkarılmasına ve bilimsel araştırma yapmaya yatkınlıklarının gelişmesine katkıda bulunulmaktadır. Ayrıca, TÜBİTAK – BİDEB tarafından 2005 yılından bu yana geleceğin bilim insanlarının yetişmesine destek vermek amacıyla ülke genelindeki fen bilgisi öğretmenlerine yönelik ‘Eğitimde Bilim Danışmanlığı Seminer’leri düzenlenmektedir.

27 Ocak - 03 Şubat 2014 tarihleri arasında Antalya Porto Bello Hotel’de yapılması planlanan Biyoloji Öğretmenlerine Proje Danışmanlığı Eğitim Çalıştayı adlı etkinlik konaklamalı olarak gerçekleştirilecektir.

Sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı bu programa, ilgi ve yeterlik açısından belli kriterler dikkate alınarak öğretmen seçimi yapılacaktır. TÜBİTAK-BİDEB 2229 programından destek sağlandığı taktirde gerçekleştirilecek olan çalıştayda katılımcıların konaklama, yemek ve ulaşım giderleri ile deneysel çalışma masrafları çalıştay bütçesinden karşılanacaktır.

Genel Hedefler

 • Genç bilim insanları yetiştirmek,
 • Bilimsel Düşünme ve Araştırma” bilincini geliştirmek,
 • Bilimsel çalışmalarda etik konusunda duyarlı olmak,
 • Fen okur-yazarı bir toplum olmaktır.

Özel Hedefler

Ortaöğretim öğrencilerine eğitim hizmeti verecek olan biyoloji öğretmenlerinin;

 • Bilimsel bir problemi belirleme,
 • İlgili konuya ve alana ait bilimsel literatüre erişim,
 • Alana ait literatüre yönelik bilimsel okur-yazarlık kültürüne sahip olma,
 • İlgili probleme etkiyen değişkenleri belirleme,
 • Bu problemin çözümüne yönelik bilimsel yaklaşımların farkında olma ve bağlama uygun bilimsel yaklaşımlar geliştirebilme,
 • İlgili problemi araştırmak amacıyla proje tasarımı ve planlamaya yönelik temel becerileri kullanma,
 • İlgili projeye yönelik ekip oluşturma,
 • İlgili süreçte gözlem yapma, ölçme araçlarının geliştirilmesi ve elde edilecek bulguları sınıflama, elde edilen bu bulguları yorumlama yeterliği,
 • İlgili yorumlara dayalı olarak ve literatürle karşılaştırmalı tartışmalarla sonuç çıkarma becerisi,
 • Problemin çözümüne karşılık gelen sonuç hakkında karar verme ve sonucun genellenebilirlik düzeyini belirleme yeterliği,
 • Proje raporlama becerisi ve projenin yazılı, görsel ve sözel sunumu için ilgili yeterliklere sahip olma,
 • Son olarak kendilerine sağlanan danışmanlık hizmetinin gerektirdiği nitelik ve sorumlulukları bireysel beceriler haline getirme konularında etkin deneyimler kazanmalarını sağlamaktır.

Etkinliğin Genel İçeriği

 • Bilim ve Araştırma (Bilimin Doğası)
 • Proje Yönetimi
 • Bilgiye Erişim
 • Fen Eğitiminde Proje Yaklaşımı
 • Bilimde Etik
 • İletişim ve Etkinlikler
 • Bilimsel Verilerin Değerlendirilmesi (İstatistik)
 • Powerpoint Sunum Teknikleri ve Poster Hazırlama
 • Araştırmaların Raporlanması
 • Paralel Oturumlar (Biyolojinin alt konuları)

            * Danışman öğretim üyelerinin kendi ilgi alanlarına yönelik tanışma sunumları,

            * Öğrenci ve öğretmenler tarafından geliştirilmiş proje örnekleri inceleme,

            * Proje konusu belirleme ve hazır bulunuşluk düzeyi artırma amaçlı görüşmeler

 • Sanatsal Etkinlikler
 • Gezi
 • Proje Önerisi Hazırlama
 • Proje Uygulama
 • Proje Raporlama
 • Proje Sunumları ve Değerlendirme

Çalıştaya kabul edilme ölçütleri; Etkinliğe kabul edilecek öğretmenlerin daha önce MEB, TÜBİTAK veya diğer kuruluşlara proje hazırlamamış olanlar ile hazırlamış olanlar arasından dengeli bir şekilde seçilmesine özen gösterilecektir.  Etkinliğe kabul edilmede; hizmet yılı (en az 2 yıl en fazla 15 yıl), yabancı dil seviyesi, bilgisayar kullanım düzeyi, biyoloji olimpiyatlarına öğrenci hazırlama gibi faliyetlerde bulunmuş veya bulunuyor olması dikkate alınacaktır.

           Çalıştay kapsamında yer alan ve yukarıda belirtilen konulara ilgisi olan Biyoloji öğretmenlerinden bu çalıştaya katılmak isteyenlerin http://projedanismanligi.gazi.edu.tr adresinden ilgili ‘Başvuru Formu’nu en geç 05 Ocak 2014 günü mesai bitimine kadar doldurmaları gerekmektedir.

 

 

İletişim Bilgileri:

Prof. Dr. Semra Mirici (Proje Koordinatörü)

Gazi Üniversitesi

Gazi Eğitim Fakültesi

Biyoloji Eğitimi Anabilimdalı, Ankara

Cep: 0 535 3025993

E-Posta: semramirici@gmail.com

biyoprojedanismanligi@gmail.com